Kartal Boşanma Avukatı

Araştırmalarımızın ve çalışmalarımızın başına boşanma hukukunu koyduk. Müvekkillerimize hem anlaşmamız öncesi ve hem de sonrasında gerçekçi yaklaşarak yıllarca sürebilen boşanma sürecinde memnuniyeti hedefledik. Çünkü boşanma ve boşanmaya bağlı uyuşmazlıkların layıkıyla çözümü ayrı bir uzmanlık gerektirir. Öyle ki aile hukuku uyuşmazlıklarının en büyük parçası olan boşanma davalarının, gerek konuları gerekse de içtihatlarla gelişen kendine özgü usul kuralları sebebiyle hukukumuzdaki yeri özeldir. Kartal’da, Anadolu Adliyesi’nin arkasında yer alan ofisimizden İstanbul’un her yerindeki boşanma davalarına bakmaktayız.

Boşanmada Önemli Hususlar

Dava hangi adliyede açılmalıdır?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Örneğin Kartal’da ikamet eden davacı, Anadolu adliyesinde boşanma davası açabilir. Bunun kesin bir yetki kuralı olmadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla karşı tarafın itirazı olmazsa Türkiye’nin herhangi bir yerinde boşanma davası görülebilir. Ancak itiraza uğrama ihtimali her zaman göz önüne alınmalıdır.

Nafaka almaya ne zaman başlanır?

Nafaka almaya başlamak için boşanma davasının kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. Hukukumuzda mali yönden güçsüz olan eşin dava süresi boyunca da bakımının sağlanması için tedbir nafakası kurumu düzenlenmiştir. Bazen mahkemeler hemen dava dilekçesini inceledikten sonra hazırladıkları tensip tutanağıyla tedbir nafakasına hükmederken, kimi zaman yargılamanın herhangi bir aşamasında tedbir nafakasına hükmedebilmektedir.

Eşin mal kaçırması nasıl önlenir ve kaçırmışsa geri alınabilir mi?

2002’de yürürlüğe giren yeni mal rejimi düzenlemesiyle birlikte eşler arasında kural olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Yani eşlerin çalışmalarıyla kazandıklarının yarısı üzerinde diğer eşin alacak hakkı vardır. Bu nedenle boşandıktan sonra eşine hiçbir şey bırakmak istemeyen taraf bazen boşanma davası açılmadan önce bazen dava açıldıktan sonra mallarını kaçırmak isteyebilir. Bu durumun önüne geçmek için eşin ev ve arabaları üstündeki tasarruf yetkisi kısıtlanabilir. Hatta davadan önce taşınmazlarını başkasına devretmiş olsa bile bu taşınmazları geri alabilmekteyiz.

Yurtdışında alınan boşanma kararı Türkiye’deki nüfus siciline işlenebilir mi?

Önceleri yabancı boşanma kararlarının hüküm ifade etmesi için Türk mahkemelerinde tanınmaları zorunluydu. Artık tanıma davası açmadan da nüfus siciline tescil mümkündür. Fakat yabancı mahkeme kararında nafaka, tazminat, velayet gibi hususlarda bir hüküm verilmişse bunların icrası için tenfiz davası açılması yine de zorunludur.

Boşanma davası ne zamana kadar geri çekilebilir?

Boşanmadan vazgeçmek için son tarih hükmün verilme tarihi değildir. Hükmün ardından hazırlanan gerekçeli kararın tebliğini izleyen iki hafta içinde istinafa başvurulmazsa o zaman boşanma kesinleşmiş sayılır. İşte bu tarihten sonra geri dönmek imkansız olacaktır. Geri çekme ise davadan feragatle olabileceği gibi geri almayla da olabilir. Feragat yolunu seçen davacı, aynı vakıları bundan sonra yeni bir boşanma davasında ileri süremez.

Boşanma masrafları ne kadar tutar?

Boşanma masrafları esas olarak yargılama giderleri ve avukatlık ücretinden oluşur. Çekişmeli boşanma davaları yıllarca sürebildiğinden anlaşmalı boşanmalara kıyasen masraflar çok daha artmaktadır. Boşanma davasını sonuna kadar yürüten avukat için İstanbul Barosu’nun öngördüğü vekalet ücreti şu sıralar 52.000 TL olup, ayrıca lehe hükmedilen tazminatın %15’i vekile verilir. Bu miktarların aksi avukat ve müvekkili arasında kararlaştırılabilir. Ayrıca belirtelim ki boşanmada kim daha ağır kusurlu olursa olsun, boşanma kararı verilirse davalı taraf davacının avukatına da vekalet ücreti öder.

Şehir dışındaki tanıklar nerede dinlenir?

Boşanma davasındaki en önemli delil çoğu zaman tanıklardır. Tanıkların kural olarak davanın görüldüğü mahkemede dinlenmesi esastır. Fakat farklı şehirde yaşayan birinin uzun yoldan gelip mahkemede tanıklık yapmasını beklemek onun tanıklık yapma isteğini kaçıracaktır. Neyse ki bu gibi durumlarda tanık olacak kişinin yaşadığı yerde bulunan adliyede dinlenmesini sağlamak mümkündür.

Tazminata hangi durumlarda ve ne miktarda hükmedilir?

Gerek maddi gerekse de manevi tazminata hükmedilmesi için öncelikle karşı tarafın daha ağır kusurlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Fakat tek koşul bu da değildir. Maddi tazminat talebinde bulunanın boşanma sonrasında mali olarak hayat standartında kötüleşme olması; manevi tazminat talebinde bulunanınsa kişilik haklarının zedelenmiş olması aranır. Ne kadar tazminata hükmedileceğiyse hiçbir zaman önceden bilinemez. Mahkemenin yapacağı kusur belirlemesi, eşlerin mali ve sosyal durumları gibi ölçütler göz önüne alınarak hakim tarafından takdir edilir.

Boşanma avukatı, davanın sonucu hakkında kesin bir sonucu garanti etmekten kaçınmalıdır. Aksi bir tutum müvekkiline saygısızlık olacağından böylesi bir davranış avukatlık meslek kurallarına aykırı kabul edilmiştir. Biz de davanın sonucu hakkında garanti veremesek de, eldeki verilere göre gerçekçi tahminlerde bulunabiliriz. Ofisimiz Kartal/İSTANBUL’dadır. Randevu almak için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.