İÇTİHATLAR

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma

Yargıtay 2. HD. 2021/10901 E., 2022/1760 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi ve kadın yararına hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1- …

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma Devamı »

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi

Yargıtay HGK. 2014/695 E., 2016/522 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile;(…Davalı, davaya cevap …

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi Devamı »

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması

Yargıtay 2. HD. 2020/5821 E., 2021/406 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Nafakanın Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı dava dilekçesinde; davalı kadın tarafından açılan bağımsız tedbir nafakası (TMK 197 m.) davasında; aleyhine 12/03/2012 …

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması Devamı »

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması

Yargıtay 2. HD. 2015/25536 E., 2016/1587 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, müşterek çocuk ile baba arasında “aynı şehirde oturmaları hali” ve farklı şehirde oturmaları hali” için ayrı ayrı kişisel …

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması Devamı »

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi

Yargıtay 2. HD. 2021/1738 E., 2021/3339 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı baba tarafından açılan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik davada;çocuğun …

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi Devamı »

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı

Yargıtay 2. HD. 2022/1691 E., 2022/3905 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi…. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, velâyet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:İlk derece mahkemesince, tarafların boşanmalarına ve 2014 …

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı Devamı »

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması

Yargıtay 2. HD. 2020/1388 E., 2020/2448 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacılar …

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması Devamı »

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi

Yargıtay HGK. 2017/2445 E., 2017/2027 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki birleştirilen “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince her iki davanın kabulüne dair verilen 20.05.2014 gün ve 2013/582 E., 2014/348 K. sayılı kararının davalı birleşen davacı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2015 gün ve 2014/17942 E., 2015/8446 K. …

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi Devamı »

Yabancı Mahkemedeki Boşanma Davası Sebebiyle Derdestlik İtirazı Yapılamaması

Yargıtay 2. HD. 2014/12316 E., 2014/23427 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ :Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece, aynı zamanda Rus vatandaşı olan davalı (kadın) tarafından, Moskova (Ostankinsy) mahkemesinde davacı aleyhine açılmış derdest bir …

Yabancı Mahkemedeki Boşanma Davası Sebebiyle Derdestlik İtirazı Yapılamaması Devamı »

Boşanma Kararından Sonra Feragat

Boşanma kararından sonra davacının karar kesinleşmeden feragat etmek istemesi halinde, feragat dilekçesinin istinaf dilekçesi olarak kabul edilip harcının tamamlattırılması gerekir. (Gençcan, Boşanma Usul Hukuku, 2018, s. 824) Yargıtay 2. HD. 2016/20040 E. , 2018/7520 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve …

Boşanma Kararından Sonra Feragat Devamı »

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.