Tarafların Aynı Avukatla Temsil Edildiği Yabancı Boşanmaların Tanınamaması

Yargıtay 2. HD. 2009/7321 E., 2009/20304 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Bünyan Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ                  : 28.01.2009           NUMARASI                   :Esas no:  2008/64     Karar no:2009/10 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Türk hukukuna göre, aynı davada hasım durumunda bulunan davacı ile davalıyı aynı avukatın temsil …

Tarafların Aynı Avukatla Temsil Edildiği Yabancı Boşanmaların Tanınamaması Devamı »