BOŞANMANIN FER’İLERİ

Kendi İsteğiyle İşten İstifa Eden Kadının Nafaka Alamaması

Yargıtay 2. HD. 2013/23053 E., 2014/7166 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Denizli 4. Aile MahkemesiTARİHİ :04.10.2013NUMARASI :Esas no:2012/176 Karar no:2013/620 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından, kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 27.06.2014 günü …

Kendi İsteğiyle İşten İstifa Eden Kadının Nafaka Alamaması Devamı »

Terk Sebebiyle Boşanmada Manevi Tazminata Hükmedilmemesi

Yargıtay HGK. 2017/2717 E., 2021/761 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “karşılıklı boşanma ve bağımsız tedbir nafakası” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 10. Aile Mahkemesince verilen asıl davanın reddi, karşı davanın kabulü ve birleşen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece …

Terk Sebebiyle Boşanmada Manevi Tazminata Hükmedilmemesi Devamı »

Boşanmada Eşit Kusur Varsa Manevi Tazminat Alınamayacağı

Yargıtay 2. HD. 2022/6726 E., 2022/7159 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun …

Boşanmada Eşit Kusur Varsa Manevi Tazminat Alınamayacağı Devamı »

Eşit Kusurlu Kocadan Maddi Tazminat Alınamayacağı

Yargıtay 2. HD. 2022/5795 E., 2022/7854 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından davanın kabulü, kusur belirlemesi, hükmedilen maddi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı …

Eşit Kusurlu Kocadan Maddi Tazminat Alınamayacağı Devamı »

Mobilya ve Kira Masraflarının Boşanma Tazminatıyla Alınamaması

Yargıtay 2. HD. 2014/11461 E., 2014/22617 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İstanbul 6. Aile MahkemesiTARİHİ :20.02.2014NUMARASI :Esas no:2012/458 Karar no:2014/120 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından; boşanmanın kusura ilişkin gerekçesi ve maddi tazminatın reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Mahkemece davacı-davalı (koca) ile …

Mobilya ve Kira Masraflarının Boşanma Tazminatıyla Alınamaması Devamı »

Evlenme Masraflarının Boşanmada Tazminat Olarak Alınması

Yargıtay 2. HD. 2018/8002 E., 2019/6181 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından; manevi tazminat miktarı ve maddi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp …

Evlenme Masraflarının Boşanmada Tazminat Olarak Alınması Devamı »

Boşanmada Nafaka ve Tazminat Miktarlarının Birbirini Etkilememesi

Yargıtay HGK. 2009/2-500 E., 2009/557 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Kadıköy 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 07/05/2009NUMARASI : 2009/111-2009/349 Taraflar arasındaki “Boşanma, Yoksulluk Nafakası, Maddi ve Manevi Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 1.Aile Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 9.10.2007 gün ve 2007/290 E., 2007/672 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 15.07.2008 gün …

Boşanmada Nafaka ve Tazminat Miktarlarının Birbirini Etkilememesi Devamı »

Emekli Maaşı Almanın Nafakaya Engel Olmaması

Yargıtay HGK. 2007/2-275 E., 2007/275 K. BOŞANMAMADDİ VE MANEVİ TAZMİNATYOKSULLUK NAFAKASIYOKSULLUK SINIRI4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 174 ]4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 175 ]“İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka 1.Aile Mahkemesince davanın davalı-k-davacı davasının reddine, davacı-k.davalı davasının kabulüne dair verilen 7.9.2005 gün ve 2004/612, 2005/783 K. …

Emekli Maaşı Almanın Nafakaya Engel Olmaması Devamı »

Tarafların Aynı Avukatla Temsil Edildiği Yabancı Boşanmaların Tanınamaması

Yargıtay 2. HD. 2009/7321 E., 2009/20304 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Bünyan Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ                  : 28.01.2009           NUMARASI                   :Esas no:  2008/64     Karar no:2009/10 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Türk hukukuna göre, aynı davada hasım durumunda bulunan davacı ile davalıyı aynı avukatın temsil …

Tarafların Aynı Avukatla Temsil Edildiği Yabancı Boşanmaların Tanınamaması Devamı »

Boşanma ve Butlan Davaları Birleşse Bile Nafaka Talebinin Ayrı Yapılması Gereği

Yargıtay 2. HD. 2021/3642 E., 2021/5578 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptali-Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı-davalı erkek evliliğin mutlak butlanla iptali olmadığı taktirde …

Boşanma ve Butlan Davaları Birleşse Bile Nafaka Talebinin Ayrı Yapılması Gereği Devamı »

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.