NAFAKA

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması

Yargıtay 2. HD. 2020/5821 E., 2021/406 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Nafakanın Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı dava dilekçesinde; davalı kadın tarafından açılan bağımsız tedbir nafakası (TMK 197 m.) davasında; aleyhine 12/03/2012 …

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması Devamı »

Derdest Dava Varken Yeniden Nafakanın Artırılması Davası Açılabileceği

Y. HGK. 2009/3-352 E., 2009/348 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile MahkemesiTARİHİ : 13/02/2009NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki nafakanın arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 03.10.2007 gün ve 2007/542-958 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 25.02.2008 gün ve 2008/338-2809 sayılı ilamı ile ; “…Davada; yoksulluk …

Derdest Dava Varken Yeniden Nafakanın Artırılması Davası Açılabileceği Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz

Yargıtay 2. HD.  2014/15387 E., 2014/26340 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ :23.01.2014NUMARASI :Esas no:2013/816 Karar no:2014/85 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, velayet, maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin …

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz Devamı »

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması

Yargıtay HGK. 2017/2727 E., 2020/846 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı İstemi: II. UYUŞMAZLIK IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;1) Davacı vekilinin boşanma davasının reddine yönelik temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda açıklanan (III-A) nedenlerle direnme kararının oy çokluğu ile ONANMASINA,Gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,2) Davacı vekilinin nafakanın kaldırılması talebine ilişkin direnme …

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması Devamı »

Kendi İsteğiyle İşten İstifa Eden Kadının Nafaka Alamaması

Yargıtay 2. HD. 2013/23053 E., 2014/7166 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Denizli 4. Aile MahkemesiTARİHİ :04.10.2013NUMARASI :Esas no:2012/176 Karar no:2013/620 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından, kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 27.06.2014 günü …

Kendi İsteğiyle İşten İstifa Eden Kadının Nafaka Alamaması Devamı »

Boşanmada Nafaka ve Tazminat Miktarlarının Birbirini Etkilememesi

Yargıtay HGK. 2009/2-500 E., 2009/557 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Kadıköy 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 07/05/2009NUMARASI : 2009/111-2009/349 Taraflar arasındaki “Boşanma, Yoksulluk Nafakası, Maddi ve Manevi Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 1.Aile Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 9.10.2007 gün ve 2007/290 E., 2007/672 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 15.07.2008 gün …

Boşanmada Nafaka ve Tazminat Miktarlarının Birbirini Etkilememesi Devamı »

Emekli Maaşı Almanın Nafakaya Engel Olmaması

Yargıtay HGK. 2007/2-275 E., 2007/275 K. BOŞANMAMADDİ VE MANEVİ TAZMİNATYOKSULLUK NAFAKASIYOKSULLUK SINIRI4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 174 ]4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 175 ]“İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka 1.Aile Mahkemesince davanın davalı-k-davacı davasının reddine, davacı-k.davalı davasının kabulüne dair verilen 7.9.2005 gün ve 2004/612, 2005/783 K. …

Emekli Maaşı Almanın Nafakaya Engel Olmaması Devamı »

Boşanma ve Butlan Davaları Birleşse Bile Nafaka Talebinin Ayrı Yapılması Gereği

Yargıtay 2. HD. 2021/3642 E., 2021/5578 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptali-Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı-davalı erkek evliliğin mutlak butlanla iptali olmadığı taktirde …

Boşanma ve Butlan Davaları Birleşse Bile Nafaka Talebinin Ayrı Yapılması Gereği Devamı »

İştirak Nafakası Talebi İçin Islahın Gerekmemesi

Yargıtay 2. HD. 2010/8242 E. , 2011/9737 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Kastamonu 2. Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :1.2.2010NUMARASI :Esas no:2009/465 Karar no:2010/43 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde …

İştirak Nafakası Talebi İçin Islahın Gerekmemesi Devamı »

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.