BOŞANMANIN FER’İLERİ

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması

Yargıtay 2. HD. 2020/5821 E., 2021/406 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Nafakanın Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı dava dilekçesinde; davalı kadın tarafından açılan bağımsız tedbir nafakası (TMK 197 m.) davasında; aleyhine 12/03/2012 …

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması Devamı »

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması

Yargıtay 2. HD. 2015/25536 E., 2016/1587 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, müşterek çocuk ile baba arasında “aynı şehirde oturmaları hali” ve farklı şehirde oturmaları hali” için ayrı ayrı kişisel …

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması Devamı »

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi

Yargıtay 2. HD. 2021/1738 E., 2021/3339 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı baba tarafından açılan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik davada;çocuğun …

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi Devamı »

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı

Yargıtay 2. HD. 2022/1691 E., 2022/3905 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi…. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, velâyet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:İlk derece mahkemesince, tarafların boşanmalarına ve 2014 …

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı Devamı »

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması

Yargıtay 2. HD. 2020/1388 E., 2020/2448 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacılar …

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması Devamı »

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi

Yargıtay HGK. 2017/2445 E., 2017/2027 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki birleştirilen “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince her iki davanın kabulüne dair verilen 20.05.2014 gün ve 2013/582 E., 2014/348 K. sayılı kararının davalı birleşen davacı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2015 gün ve 2014/17942 E., 2015/8446 K. …

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi Devamı »

Derdest Dava Varken Yeniden Nafakanın Artırılması Davası Açılabileceği

Y. HGK. 2009/3-352 E., 2009/348 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile MahkemesiTARİHİ : 13/02/2009NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki nafakanın arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 03.10.2007 gün ve 2007/542-958 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 25.02.2008 gün ve 2008/338-2809 sayılı ilamı ile ; “…Davada; yoksulluk …

Derdest Dava Varken Yeniden Nafakanın Artırılması Davası Açılabileceği Devamı »

Edinilmiş Mal Kaçırma Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davasında Görevli Mahkeme

Yargıtay 17. HD. 2014/25090 E. , 2015/138 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasında … Asliye Hukuk Mahkemesi ve …Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, muvazaa yolu ile davalı 3. kişiye satıldığı iddia edilen aracın satım işleminin …

Edinilmiş Mal Kaçırma Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davasında Görevli Mahkeme Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz

Yargıtay 2. HD.  2014/15387 E., 2014/26340 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ :23.01.2014NUMARASI :Esas no:2013/816 Karar no:2014/85 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, velayet, maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin …

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz Devamı »

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması

Yargıtay HGK. 2017/2727 E., 2020/846 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı İstemi: II. UYUŞMAZLIK IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;1) Davacı vekilinin boşanma davasının reddine yönelik temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda açıklanan (III-A) nedenlerle direnme kararının oy çokluğu ile ONANMASINA,Gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,2) Davacı vekilinin nafakanın kaldırılması talebine ilişkin direnme …

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması Devamı »

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.