BOŞANMA DAVALARI

Aynı Evde Yaşamaya Devam Etmenin Boşanmada Affetme Sayılacağı

Yargıtay 2. HD. 2013/10625 E., 2014/1633 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Hatay 1. Aile MahkemesiTARİHİ :05.03.2013NUMARASI :Esas no:2011/1400 Karar no:2013/148 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı tarafından; kocanın boşanma davası, kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 30.01.2014 günü …

Aynı Evde Yaşamaya Devam Etmenin Boşanmada Affetme Sayılacağı Devamı »

Tepkiyle Söylenenlerin Boşanmada Kusur Olmaması

Yargıtay 2. HD. 2020/1004 E., 2020/2136 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı kadın tarafından kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz …

Tepkiyle Söylenenlerin Boşanmada Kusur Olmaması Devamı »

Cinsel Hayatın Yokluğu Sebebiyle Boşanma

Yargıtay 2. HD. 2014/11934 E., 2014/25373 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Seydişehir Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :16.01.2014NUMARASI :Esas no:2011/470 Karar no:2014/15 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı (koca) tarafından, ziynet alacağı yönünden; davacı (kadın) tarafından da, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat ve nafaka talepleri ile vekalet ücreti …

Cinsel Hayatın Yokluğu Sebebiyle Boşanma Devamı »

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz

Yargıtay 2. HD.  2014/15387 E., 2014/26340 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Gaziosmanpaşa 1. Aile MahkemesiTARİHİ :23.01.2014NUMARASI :Esas no:2013/816 Karar no:2014/85 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, velayet, maddi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin …

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminata İtiraz Devamı »

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması

Yargıtay HGK. 2017/2727 E., 2020/846 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi I. YARGILAMA SÜRECİDavacı İstemi: II. UYUŞMAZLIK IV. SONUÇ:Açıklanan nedenlerle;1) Davacı vekilinin boşanma davasının reddine yönelik temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda açıklanan (III-A) nedenlerle direnme kararının oy çokluğu ile ONANMASINA,Gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,2) Davacı vekilinin nafakanın kaldırılması talebine ilişkin direnme …

Bağımsız Tedbir Nafakası Kaldırmanın Boşanmadan Ayrı Harca Tabi Olması Devamı »

Birleştirilen ve Karşılıklı Boşanma Davalarında Vekalet Ücreti

Yargıtay 2. HD. 2011/21746 E., 2012/17195 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Bafra 2. Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :11.5.2011NUMARASI :Esas no:2009/540 Karar no:2011/269 Taraflar arasındaki “boşanma” ve “nafaka” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından; tedbir nafakası miktarı ve vekalet ücreti, davalı-davacı koca tarafından ise; tümü yönünden temyiz edilmekle, …

Birleştirilen ve Karşılıklı Boşanma Davalarında Vekalet Ücreti Devamı »

Evliliğin İptali Davasının Boşanmaya Bekletici Sorun Olması

Yargıtay 2. HD. 2021/3642 E., 2021/5578 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Evliliğin İptali-Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı-davalı erkek evliliğin mutlak butlanla iptali olmadığı taktirde boşanma talep etmiş, davalı-davacı …

Evliliğin İptali Davasının Boşanmaya Bekletici Sorun Olması Devamı »

Boşanma Davasının Islahla Evliliğin İptaline Dönüşmesi

Yargıtay 2. HD. 2012/20025 E., 2013/5946 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ürgüp Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :05.06.2012NUMARASI :Esas no:2011/311 Karar no:2012/215 Taraflar arasındaki “boşanma” ve bağımsız olarak açılan “nafaka” davasının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı (kadın) tarafından, asıl dava ve tazminat istekleri hakkında verilen hüküm ve lehine …

Boşanma Davasının Islahla Evliliğin İptaline Dönüşmesi Devamı »

Evliliğin İptali Davasının Islahla Boşanmaya Dönüşmesi

Yargıtay 2. HD. 2011/17856 E., 2012/13741 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İnegöl 1. Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiTARİHİ :06.05.2011NUMARASI :Esas no:2008/553 Karar no:2011/280 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve …

Evliliğin İptali Davasının Islahla Boşanmaya Dönüşmesi Devamı »

Aldatan Eşe Açılan Boşanma Davası Neye Dayanmalıdır?

Boşanma davasında ileri sürülebilen vakıalar içerisinde aldatma en çok kullanılan kusurlu davranışlardan birisidir. Fakat halk arasında aldatma diyebileceğimiz davranışlar Yargıtay uygulamasında farklı kategorilerde incelenir. Bu kategoriler: Olmak üzere üçe ayrılır. Aslında bu üç kategori de sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış niteliğinde olsa da Yargıtay uygulamasında ayrı değerlendirmeye tabi tutulmaları haklı bir sebebe dayanmaktadır. Öyle ki aldatmanın …

Aldatan Eşe Açılan Boşanma Davası Neye Dayanmalıdır? Devamı »

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.