BOŞANMA DAVALARI

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma

Yargıtay 2. HD. 2021/10901 E., 2022/1760 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi ve kadın yararına hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1- …

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma Devamı »

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi

Yargıtay HGK. 2014/695 E., 2016/522 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile;(…Davalı, davaya cevap …

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi Devamı »

Yabancıların Türkiye’de Boşanma Davası Açması

Boşanma davası açabilmek için Türk vatandaşı olmak şart değildir. Pekala Türk vatandaşı olmayan evli kişiler de Türkiye’de boşanma davası açabilirler. Elbette bu durumda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorusu kafaları karıştırabilir. Eşlerin Aynı Ülkenin Vatandaşı Olması MÖHUK uyarınca boşanma sebepleri ve hükümleri eşlerin ortak milli hukukuna tabidir. Dolayısıyla her iki tarafın da Türk vatandaşı olması durumunda …

Yabancıların Türkiye’de Boşanma Davası Açması Devamı »

Yurtdışındayken Türkiye’de Boşanma Davası Açmak

Eşlerden birisi yurtdışında olsa bile, Türkiye’de görülen boşanma davalarında davacı veya davalı sıfatına sahip olmaları mümkündür. Ancak yurtdışındayken dava açmak veya kendilerine açılan davayı takip etmek için bulundukları yere en yakın konsolosluktan dava vekaletnamesi çıkartmaları gerekmektedir. Konsolosluktan vekaletname çıkarttıktan sonra bunun bir resminin avukata gönderilmesi gerekir. Sonrasında Türkiye’deki boşanma avukatı yetkili mahkemeyi belirleyip davayı açabilecektir. …

Yurtdışındayken Türkiye’de Boşanma Davası Açmak Devamı »

Yabancı Mahkemedeki Boşanma Davası Sebebiyle Derdestlik İtirazı Yapılamaması

Yargıtay 2. HD. 2014/12316 E., 2014/23427 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ :Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece, aynı zamanda Rus vatandaşı olan davalı (kadın) tarafından, Moskova (Ostankinsy) mahkemesinde davacı aleyhine açılmış derdest bir …

Yabancı Mahkemedeki Boşanma Davası Sebebiyle Derdestlik İtirazı Yapılamaması Devamı »

Boşanmada Karşı Dava Nedir ve Açılmalı Mıdır?

Boşanmada karşı dava, davacı eşin boşanma talebinin mahkemece reddedilmesi ihtimaline karşılık, davalı eşin kendi boşanma talebinin kabul edilmesi amacıyla açtığı davadır. Yani karşı boşanma davası isteyen eş hem evlilik birliğinin sarsılmasında hiçbir kusurunun olmadığını savunmalı hem de boşanmaya kararlı olmalıdır. Çünkü: Örnek vermek gerekirse, aşağıdaki karara konu olayda kadın karşı dava açmamıştır. Yıllar süren boşanma …

Boşanmada Karşı Dava Nedir ve Açılmalı Mıdır? Devamı »

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma

Boşanma davasını geri çekme, feragat veya geri alma yoluyla mümkündür. Şimdiden belirtelim ki feragat ve geri alma farklı usullere bağlı olan ve de farklı sonuçlar doğuran işlemlerdir. Feragat eden taraf, o davadaki vakıalara daha sonra yeni bir dava açtığında dayanamaz. Geri alan taraf ise, eşinin kusurlu davranışlarını affetmediği müddetçe sonradan açacağı boşanma davasında aynı vakıalara …

Boşanma Davasından Vazgeçme (Feragat) ve Geri Alma Devamı »

Boşanma Kararından Sonra Feragat

Boşanma kararından sonra davacının karar kesinleşmeden feragat etmek istemesi halinde, feragat dilekçesinin istinaf dilekçesi olarak kabul edilip harcının tamamlattırılması gerekir. (Gençcan, Boşanma Usul Hukuku, 2018, s. 824) Yargıtay 2. HD. 2016/20040 E. , 2018/7520 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve …

Boşanma Kararından Sonra Feragat Devamı »

Soruşturmada Verilen İfadenin Boşanmada Af Sayılması

Yargıtay 2. HD. 2015/4515 E., 2015/18488 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından; erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, iştirak nafakasının miktarı, davalı-davacı erkek tarafından ise; kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi …

Soruşturmada Verilen İfadenin Boşanmada Af Sayılması Devamı »

Değişeceğini Söyleyen Kocayla Yaşamanın Boşanmada Af Sayılması

Yargıtay 2. HD. 2022/2524 E., 2022/3462 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …Bölge Adliye Mahkemesi… Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:İlk derece mahkemesince davacı kadın tarafından açılan Türk Medeni Kanunu’nun …

Değişeceğini Söyleyen Kocayla Yaşamanın Boşanmada Af Sayılması Devamı »

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.