Author name: Av. Oğuzhan Yazıcı

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma

Yargıtay 2. HD. 2021/10901 E., 2022/1760 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi ve kadın yararına hükmedilen tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1- …

Tanık Deliline Dayanma ve Tanık Listesi Sunma Devamı »

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi

Yargıtay HGK. 2014/695 E., 2016/522 K. “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “boşanma ve fer’ileri” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 2. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.12.2012 gün ve 2012/455 E., 2012/1020 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/5480 E., 2013/18157 K. sayılı ilamı ile;(…Davalı, davaya cevap …

Cevap Vermeyen Davalıya Delil Bildirmek İçin Süre Verilmemesi Devamı »

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması

Yargıtay 2. HD. 2020/5821 E., 2021/406 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Nafakanın Kaldırılması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı dava dilekçesinde; davalı kadın tarafından açılan bağımsız tedbir nafakası (TMK 197 m.) davasında; aleyhine 12/03/2012 …

Bağımsız Tedbir Nafakasıyla Boşanmadaki Geçici Nafakanın Çakışması Devamı »

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması

Yargıtay 2. HD. 2015/25536 E., 2016/1587 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, müşterek çocuk ile baba arasında “aynı şehirde oturmaları hali” ve farklı şehirde oturmaları hali” için ayrı ayrı kişisel …

Çocukla Kişisel İlişki Tayininde Farklı Şehirde Yaşamanın Talepsiz Dikkate Alınmaması Devamı »

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi

Yargıtay 2. HD. 2021/1738 E., 2021/3339 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı baba tarafından açılan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik davada;çocuğun …

Farklı Şehirde Yaşayan Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Uzun Süreli Olabilmesi Devamı »

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı

Yargıtay 2. HD. 2022/1691 E., 2022/3905 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi…. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, velâyet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:İlk derece mahkemesince, tarafların boşanmalarına ve 2014 …

Velayetle İlgili Karar Verirken Çocuğun Dinlenmesinde İdrak Yaşı Devamı »

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması

Yargıtay 2. HD. 2020/1388 E., 2020/2448 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacılar …

Dede ve Babaannesinden Korkan Çocukla Kişisel İlişki Kurulamaması Devamı »

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi

Yargıtay HGK. 2017/2445 E., 2017/2027 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki birleştirilen “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince her iki davanın kabulüne dair verilen 20.05.2014 gün ve 2013/582 E., 2014/348 K. sayılı kararının davalı birleşen davacı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2015 gün ve 2014/17942 E., 2015/8446 K. …

Anneyle Uyumsuz Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi Devamı »

Yabancıların Türkiye’de Boşanma Davası Açması

Boşanma davası açabilmek için Türk vatandaşı olmak şart değildir. Pekala Türk vatandaşı olmayan evli kişiler de Türkiye’de boşanma davası açabilirler. Elbette bu durumda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorusu kafaları karıştırabilir. Eşlerin Aynı Ülkenin Vatandaşı Olması MÖHUK uyarınca boşanma sebepleri ve hükümleri eşlerin ortak milli hukukuna tabidir. Dolayısıyla her iki tarafın da Türk vatandaşı olması durumunda …

Yabancıların Türkiye’de Boşanma Davası Açması Devamı »

Yurtdışındayken Türkiye’de Boşanma Davası Açmak

Eşlerden birisi yurtdışında olsa bile, Türkiye’de görülen boşanma davalarında davacı veya davalı sıfatına sahip olmaları mümkündür. Ancak yurtdışındayken dava açmak veya kendilerine açılan davayı takip etmek için bulundukları yere en yakın konsolosluktan dava vekaletnamesi çıkartmaları gerekmektedir. Konsolosluktan vekaletname çıkarttıktan sonra bunun bir resminin avukata gönderilmesi gerekir. Sonrasında Türkiye’deki boşanma avukatı yetkili mahkemeyi belirleyip davayı açabilecektir. …

Yurtdışındayken Türkiye’de Boşanma Davası Açmak Devamı »

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.