İstanbul Boşanma Avukatı

Boşanma davası açarken avukat yardımı almak hiçbir zaman zorunlu değildir. Bu davayı herkes bir şekilde sonlandırır. Fakat dava sırasında yapılmayanların ve yanlış yapılanların mali sonuçları o kadar ağır olur ki, hayatın geri kalanı boyunca etkisini gösterir. Ömür boyu nafaka alma hakkından mahrum da kalınabilir, ömür boyu nafaka ödemek zorunda da kalınabilir. Ki boşanmanın sonuçları nafakadan ibaret de değildir. Bu yüzden yıllar süren bu sürecin en başından itibaren boşanma avukatıyla ilerlemek önemlidir. Zira boşanma avukatı yalnızca boşanma değil, nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi fer’i uyuşmazlıklar üzerinde de uzmanlaşmış avukattır. Boşanmayı düşünen herkesin öncelikle aşağıda hazırladığımız sıkça sorulan soruları ve cevaplarını okumalarını öneririz.

Boşanmada Sıkça Sorulanlar

Boşanma davasını kazanmak neye bağlıdır?

Diğer hukuk davalarının aksine, boşanma davasında kazanmanın ölçütü çoğu zaman davanın kabulü veya reddiyle alakalı değildir. Öyle ki davalının hafif bir kusurunun ispatı bile zaten davanın kabulü için yeterli olur. Diğer yandan nafaka, tazminat ve velayet gibi fer’i sonuçlara hükmedilirken kusur belirlemesinin önemi oldukça büyüktür. Dolayısıyla bu soruya yanıt ararken eşlerin öncelikle nasıl bir evlilik yaşadıklarını göz önüne alması gerekir. Diğer husus ise bu kusurların mahkemede ispatıdır ki boşanma avukatı da burada devreye girer. Maalesef boşanma sistemimiz büyük oranda kusur ilkesine dayandığından eşler doğrudan veya avukatları aracılığıyla birbirlerini lekelemek zorunda kalmakta, bu da ayrılıkların düşmanca olmasına sebebiyet vermektedir.

Eşimin açtığı davaya karşı ben de boşanma davası açmalı mıyım?

Eğer evlilik birliğinizin sarsılmasına sebep olan olaylarda şahsen bir kusurunuzun olmadığını veya olsa bile eşinizin kanıtlamakta güçlük çekeceğini düşünüyorsanız karşı boşanma davasını öneriyoruz. Zira davalının hiç kusuru yoksa boşanma kararı verilmez. Ve neredeyse hiçbir boşanma avukatı dava dilekçesinde müvekkili aleyhine ileri sürülen vakıaları öylece kabul etmez. Avukat olabildiğince kusursuzluğu ispat için işlem yapar. Dolayısıyla hedef kusursuzluk olunca boşanmak için karşı dava açmaktan başka çare de kalmaz. Sadece, eşi boşanma davası açmasına rağmen boşanmak istemeyen kişiler karşı boşanma davası açmamalıdır.

Boşanma davası açmadan da nafaka alınabilir mi?

Medeni Kanunumuz, eşlerin boşanmaksızın fiilen ayrı yaşamaları durumunda da birlik görevlerini yerine getirmekle sorumlu olduğu düşüncesiyle hazırlanmıştır. Örneğin bazen kocasının aile evinde daha fazla yaşamak istemeyen kadın evi terk edip bağımsız konut temin edilinceye kadar fiilen ayrı yaşamayı sürdürebilir. Pekala fiziksel veya duygusal şiddet gibi durumlarda da ayrı yaşama ihtiyacı doğabilir. Eğer bu ayrılık meşru bir nedenden kaynaklanıyorsa ve boşanmak da istenmiyorsa, eşten yine de nafaka talep edebiliyoruz.

Mahkemeye gitmek zorunda mıyım?

Çekişmeli boşanma davalarında ve buna bağlı gelişen diğer davalarda kendilerini vekille temsil eden eşlerin mahkemeye gelmeleri zorunlu değildir. Onlar adına boşanma avukatlarının davayı yürütmesi yeterlidir. Fakat anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin hakim tarafından dinlenmeleri gerekeceğinden onlar da mahkemede bulunacaktır. Duruşmadan sonraki kesinleştirme işlemlerini ise avukatın yapması yeterli olur. İstisnai olarak hukuk davalarında isticvap yoluyla taraflar bizzat hakim tarafından sorgulanabilse de, boşanma davalarında ikrar kabul edilmediğinden isticvaba da çok nadir rastlanır.

Yurtdışındayken de boşanma davası açabilir miyim?

Yurtdışındaki müvekkillerimizin boşanma davası açmamıza yetki verebilmesi için kendilerine en yakın konsolosluktan randevu alıp bir vekaletname çıkartması gerekir. Boşanma vekaletlerinde resim bulunması zorunlu olduğundan konsolosluğa giderken vesikalık fotoğraf bulundurmak iyi olacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra bu vekaletnamenin fotoğrafının bize gönderilmesi davayı açmamız için yetkilendirilmemize yeterli olacaktır.

Kesin nafaka alır mıyım?

Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek tarafın nafaka almaya hak kazanabilmesi için kusur belirlemesi sonucunda karşı taraftan daha ağır kusurlu çıkmaması şarttır. Yani bir kadın uzun yıllar boyunca kocası için ev işi yapıp iş tecrübesi edinememiş olsa bile, evlilik birliğinin sarsılmasına çoğunlukla kendi kusurlu hareketleriyle sebep olmuşsa nafaka alamaz. Örneğin koca ilgisizdir ama kadın da ona tokat atmıştır. Bu fiziksel şiddet kusur terazisinde daha ağır görüldüğünde hiçbir geliri olmayan ve hayatını evine adamış kadın nafaka hakkından mahrum kalacaktır. Görüldüğü üzere kusur belirlemesi oldukça önemli olup, boşanma davasında bu konuda hataya tahammül yoktur.

Mahkeme masraflarından ve avukat giderlerinden muaf tutulmak mümkün müdür?

Kendi adına kayıtlı taşınmazı veya aracı olmayan, banka hesaplarındaki parası oldukça az olan, birlikte yaşadığı kişilerin de kendisine yetecek kadar geliri olmayan kişiler için yardım talebiyle mahkemeye başvurabiliyoruz. Mahkemenin kabul etmesi durumunda bu kişiler adli yardımdan faydalanabilirler ve adli yardım hakkında karar verilene kadar harçlardan da sorumlu olunmaz. Bu gibi durumlarda avukatlık ücretini de dava sonunda ödenecek şekilde kararlaştırılabiliyoruz.

İlk boşanma davasını eşimin açmasını beklemeli miyim?

İlk boşanma davasını kimin açtığı neredeyse hiçbir zaman önemli değildir. Önemli olduğu durumsa fiili ayrılık sebebine dayanan ve yıllardır ayrı yaşayan eşlerin açtığı boşanma davalarında karşımıza çıkar. Zira ilk davayı açanın ayrılığa sebep olduğu yönünde geliştirilen bir kusur karinesi mevcuttur. Fakat hem bu karinenin aksi ispatlanabilir olduğundan, hem tarafların hiçbir kusurunu ispatlamamak küçük bir ihtimal olduğundan, hem de karşı dava açınca ilk davayı kimin açtığının hiçbir şekilde önemi kalmadığından bu endişe yersizdir. Hatta beklemek, çoğu zaman tedbir nafakasından faydalanmayı geciktirdiğinden ve mal kaçırma riskini artırdığından mali olarak güçsüz tarafın aleyhinedir.

Boşanmak ne kadar sürmektedir?

Boşanma davaları sonunda verilen kararlar sıklıkla üst mahkemeye de taşınmaktadır. Eğer kanun yolu başvurusuna sadece mali hususlar değil boşanma hükmünün kendisi de dahil edilmişse istinaf ve temyiz aşamalarının beklenmesi gerekir. Hele ki Yargıtay’a kadar gelen dosya onanmayıp da bozularak iade edilmişse ve sonrasında verilen karar için de temyize başvurulmuşsa boşanmanın seneler süreceğini tahmin etmek güç değildir. Sürecin kanun yollarında uzaması için taraflarda birisinin başvurusu dahi yeter. Dolayısıyla bu konuda sadece boşanma avukatlarına değil, aynı zamanda taraflara, mahkemeye ve hatta tanıklara bile büyük sorumluluk düşer. Anlaşmalı boşanmalarda ise süreç çoğu zaman oldukça hızlı işleyecektir.

Çocuğun velayeti kime verilir?

Küçük çocukların anne sevgisine muhtaç olduğu kabulüyle velayetleri çoğu zaman anneye verilir. Ergenlik çağındaki çocuklar için ise duruma göre değerlendirme yapılır. Fakat küçük kardeş varsa, kardeşlerin velayet düzenlemesinde ayrılmamasının önemli bir ölçüt olduğunu belirtmemiz gerekir. Ayrıca artık hukukumuzda ortak velayet seçeneği de vardır.

Boşanma avukatlığı yaptığımız ofisimiz İstanbul’dadır. Ve sadece randevuyla görüşme yapmaktayız. Randevu vermek içinse öncelikle telefon üzerinde ön görüşme yapıp hangi konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu ve taleplerinizi kısaca duymak istiyoruz. Aranmak için WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top
İletişime Geç
WhatsApp'tan Yaz
Merhaba👋
Boşanma ve boşanmaya ilişkin konulardaki davanızla alakalı avukatlık hizmeti hakkında bilgi almak için aşağıdaki butona basabilirsiniz.